ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 

1.     Personal details 

Full Name:             Dimadama Zafeiroula

Nationality:           Greek

Marital Status:      Married, 1 child

 

Professional Activities 

2010: General Director of International Centre for Black Sea Studies (ICBSS) 

1992-2010: Panteion University of Social and Political Sciences (Department of Political Science and History, Department of Graduate Studies, Social Anthropology)

  2. Education  

2.1  Undergraduate Studies 

1990-1994: Bachelor of Arts in Economic and Regional Development, Department of Economic and Regional Development, Panteion University of Social and Political Sciences, (Grade: Very Good) 

2.2  Graduate Studies  

1995-1997: Master of Scinces in Economic and Regional Development, Regional Development Institute, Panteion University of Social and Political Sciences, (Grade: Excellent) 

Thesis subject: “Environmental Management and Control” 

2.3  Doctoral Dissertation  

1998-2002: Scholar of the State Scholarships Foundation, for the completion of a doctoral dissertation – Department of Economic and Regional Development, [Panteion University of Social and Political Sciences, University of Bristol (UK), University of Darmstaad (Germany)]

Dissertation subject:

“Politics and Environmental Management. Environmental management systems application in Greece” (Grade: Excellent)

3. Teaching

3.1 Teaching Experience

Panteion University of Social and Political Sciences

·         Assigned Adjunct Faculty Member under P.D. 407/80 in the Master’s Program of the Department of Political Science and History (2004-2005 Spring semester), for the course “Environmental Management Policies and Economic Development”.

·         Assigned Adjunct Faculty Member under P.D. 407/80 in the Master’s Program of the Department of Public Administration (2005-2006 Winter and Spring semester) for the courses (co-lecturing), “Research Methodology”, “Human Rights and European Integration”, “Regional politics and local governance». 

·         Assigned Adjunct Faculty Member under P.D. 407/80 in the Master’s Program of the Department of Political Science and History (2005-2006 Spring semester), for the course “Environmental management policies and Economic Development”.

·         Assigned Adjunct Faculty Member under P.D. 407/80 in the Master’s Program of the Department of Political Science and History (2006-2007 Spring semester), for the course “Environmental management policies and Economic Development”.

·         Assigned Adjunct Faculty Member under P.D. 407/80 in the Master’s Program of the Department of Political Science and History (2007-2008 Spring semester) for the course “Environmental management policies and Economic Development”.

·         Assigned Adjunct Faculty Member under P.D. 407/80 in the Master’s Program of the Department of Political Science and History (2009-2010 Spring semester), for the course “Environmental management policies and Economic Development”.

University of Peloponnese 

·         Assigned Adjunct Faculty Member under P.D. 407/80 in the Bachelor’s Program of the Department of International and European Studies (Lecturer), Corinth (2008-2009 Winter semester), for the course “Quantitative Analysis Methods” 

 

Technological Educational Institution of Halkida

·         Assigned Adjunct Faculty Member under P.D. 407/80 in the Bachelor’s Program of the Department of Business Administration (Assistant Professor), Halkida (2008-2009 Winter and Spring semester), for the course “Business, Society, Environment”. 

Technological Educational Institution of the Ionian Islands

·         Assigned Adjunct Faculty Member under P.D. 407/80 in the Bachelor’s Program of the Department of Ecology and the Environment (Assistant Professor), Zakynthos (2006-2007 Winter and Spring semester), for the courses “Environmental and Natural Resources Economics” and “Environmental Inspection”. 

·         Assigned Adjunct Faculty Member under P.D. 407/80 in the Bachelor’s Program for the Department of Ecology and the Environment (Assistant Professor), Zakynthos (2007-2008 Winter and Spring semester), for the course “Environmental and Natural Resources Economics”. 

   

4. Publications 

4.1 Monographs  

1. Dimadama Z., (2008), “Economy, Development, Environment. Theoretical Approaches and Policies for Sustainable Development”, Papazisis Publications, Athens

4.2 Chapters in Collective Volumes

1. Gianakourou G., Getimis P., Dimadama Z., (2001), «The EMAS (and ISO14001) case studies in Greece», in Hubert Heinelt et. Al., (eds.), European Union Environment policy and New forms of Governance. A study of implementation of the environmental impact assessment directive and the EMAS regulation in three member states, Ashgate, UK, pp. 341-350

2.     Getimis P., Gianakourou G., Dimadama Z., (2003), “EMAS in Greece”, in Hubert Heinelt/Randall Smith (eds.), Sustainability, innovation and participatory governance, Ashgate, UK, pp. 151-164

3.     Getimis P., Dimadama Z., (2003), «Environmental Management and policies: The Greek case studies», in  Hubert Heinelt/Randall Smith (eds.), Sustainability, innovation and participatory governance, Ashgate, UK, pp. 165-204

4.3.1 Articles in international scientific reviews (under creation) 

·        Dimadama Z., (2009), “Ecological Modernization policies and Sustainable tourism: Hotel eco-management in Greece”

4.4 Online articles within Conferences Minutes 

1.     Dimadama Ζ., (2006), Lecture entitled: “Environmental management tools as empowering means of entrepreneurial competitiveness”, within the 1st Scientific Conference “The Administration Science in the 21st Century: Trends, Development and Perspectives”, School of Management and Economics, Department of Business Administration, Technological Educational Institution of Athens 

4.5 Various publications 

1.     Dimadama Ζ., (1998), “Environmental Politics: New Systems of Environmental Management and Control”  TOPOS, v. 15/98, p. 154-159

2.     Dimadama Ζ., (2002), “Politics and Environmental Management. Environmental management systems application in Greece”, TOPOS, v. 18-19, p. 265-272

3.     Dimadama Ζ., (2004),  “The new tools of environmental politics and the role of the traditional regulatory legislation”, Greek Center of Political Research, 4th Year, Issue 5-6, p. 19-21

4.     “The new tools of Environmental Politics and the one way street of Environmental Integration”, Scientific Marketing, Central Piece 06-2009, http://www.morax.gr/article_show.php?article_id=3340 

4.6 Various Activities 

1.     Course notes on “Environmental management policies and economic development” – Master’s Program of the Department of Political Science and History, Panteion University (for the academic years 2005-2008)

2.     Course notes on “Environment and Natural Resources Economics” – Technological Educational Institution of the Ionian Islands (for the academic years 2006-2008)

3.     Course notes on “Environmental Inspection” – Technological Educational Institution of the Ionian Islands (for the academic years 2006-2008)

4.     Course notes on “Business – Society – Environment” – Technological Educational Institution of Halkida (for the academic year 2008-2009)

 

5. Academic view -Research

1992-1995: GIS Lab partner, Department of Economic and Regional Development, Panteion University 

1999-today: External scientific partner in the Research Institute of Urban Environment and Human Resources, Panteion University 

5.1  Scientific partner and research fellow in the following programs   

·         1993: Researcher on behalf of Panteion University for the “Study of the Regional Job Market ~ Central Macedonia” 

·         1994 : Researcher on behalf of Panteion University for the “Lavrion Development Study” 

·         1994: “Operational Program for the Municipals of Keratsini and Drapetsona” within the EU Initiative «URBAN» 

·         October-December 1994: Scientific partner in the study entitled: “Guidelines and Requirements framework for Specialized Regional Planning (ENVIREG)», Final Report 

·         January 1995-September 1998: Scientific partner of the program Leonardo Da Vinci entitled: “Creation of Innovative Educational Material for tutoring the Officers, responsible for the Design of Vocational Training Programs (CD-ROM, multimedia), within the subject “Sustainable Development’’ 

·         June 1997-June 1999: Scientific partner in the interstate study entitled: “Comparative analysis of environmental management systems application (EMAS) in Greece, Germany and the UK”, Volkswagen Stiftung, Germany. 

·         June 1995-Decemeber 1998: Scientific partner of the program Adapt, entitled “Crisis Estimation in the Job Market (ALARM)” 

·         December 1999-June 2001: Participation in the Research Institute of Urban Environment and Human Resources, Panteion University, within the network consisted of 16 Agencies for the “Promotion of Environmental Management Systems in Greece”, “EMSNET” 

·         January 2000-December 2001: Scientific partner in the interstate study of the Research Institute of Urban Environment and Human Resources of Panteion University, entitled: «Achieving sustainable and innovative policies through participatory governance – The case of EMAS and the water management», DG Research. 

·         March 2001-June 2001: Scientific partner in the study of the Research Institute of Urban Environment and Human Resources of Panteion University, entitled: “Environmental awareness: Management and Waste Disposal in the Prefecture of Attica”, MEECC. 

·         March 2002-June 2002: Scientific partner in the study of the Research Institute of Urban Environment and Human Resources of Panteion University, entitled “Environmental awareness: Saronic coastline development ~ Prefecture of Attica”, MEECC 

·         October 2001-October 2003: Scientific partner in a research entitled: “The EU Enlargement and Multilevel Governance in European regional and Environment Policies”, (ADAPT), DG Research. 

·         May 2003-August 2006: ESTIA-SPOSE-European space. “Indices of regional development and action for a Regional Development Observatory in the SE Europe, (Intereg DG Region) 

·         November 2003-July 2005: INTERMEDIARIES – “New intermediary services and the post-development of the water provision urban systems and liquid waste disposal” (DG Research-ΕΕ). 

·         2006-2008: Scientific partner in the study of the Research Institute of Urban Environment and Human Resources of Panteion University, entitled: «Governance for Sustainability, G-FORS”, DG Research/EU. 

·         2006-2008: Scientific partner in the study of the Research Institute of Urban Environment and Human Resources of Panteion University, entitled: “EU Initiative EQUAL – Modern Job Access Portal in the Thriasion Pedion” 

·         2006-2008: Scientific partner (internal evaluator) in the study of the Research Institute of Urban Environment and Human Resources of Panteion University, entitled: “Achieving Reinforcement of Training of employees and Managing of Innovation in South East Europe”, DG Enlargement, EU 

·         2008-2009: Scientific partner in the study of the Institute of Local Governance, entitled “Comparative overview of the municipal council institution within the European countries” (Deputy Professor N. Chlepas) 

·         2008-2010: Scientific partner in the study entitled: “Restructuring of the local governance and the Republic of Cyprus”, National Center of Public Administration and Local Governance 

5.2  Participation in educational seminars  

·         1995-1997: Speaker in the trimonthly seminar entitled “Innovative program for G.I.S. use” of Panteion University (use of software Arc/Info and MS-DOS version 6.2, dbase IV, EXCEL version 5.0, WORD for WINDOWS version 2.0 and version 6.0.). 

·         March 1999-April 1999: Keynote speaker in the seminar “Environmental Management” (Panteion University) 

·         January 2000-March 2000: Speaker in the trimonthly seminars “Antipollution systems in the industry domain” (Panteion University) 

·         October 2000-November 2000: Speaker in the seminar “Waste management and Material Recycling” (Panteion University) 

·         April 2000-July 2000: Speaker in the seminar “Waste Management and Process” (Panteion University) 

·         April 2000-July 2000:    Speaker in the trimonthly seminars “Antipollution systems in the industry domain for the protection of the environment in big urban centers” (Panteion University) 

The subjects taught in the abovementioned seminars were (1999-2000): 

o        Ecologically sustainable economic development and environmental management systems application 

o        Application and Evaluation of environmental management systems in the industrial domain 

o        Politics and Environmental Management 

o        Environmental Management Systems (EMAS, ISO14000) 

6. Conferences active participation

·         2000 December: Speech at a seminar for graduate students of the Regional Development Institute, within the network framework “Support and Promotion of the environmental management systems”, entitled: “Evaluation of environmental management systems application. Methods and Practices” (Panteion University).

·         2001 April: Speech for the students of the University of Thessaly and for regional executives within the network framework “Support and Promotion of the environmental management systems”, entitled: “Evaluation of regional environmental management systems application. Methods and Practices”, (University of Thessaly)

·         2001 June: Speech at the workshop “Achieving sustainable and innovative policies through participatory governance in a multi-level context (water management and environmental management systems (EMAS)”, entitled: “Environmental Systems development in Greece. Comparative analysis of the systems application in Greece, Germany and the UK”, University of Bristol, UK

·         2003 February: Speech at the Scientific Interstate Workshop within the European Commission framework (Adapt), DG Research “The EU Enlargement and Multilevel Governance in European regional and Environment Policies”, entitled: “Development and Environmental Management”, Brussels

·         2004 July: Speech at the Interstate Workshop within the framework of ESTIA-SPOSE-European Space – “Indices of regional development and action for a Regional Development Observatory in the SE Europe (Intereg DG Region), entitled: “Environment Policies in the SE Europe”, Thessaloniki

·         2004 December: Speech at the Interstate Workshop within the framework of  INTERMEDIARIES- New intermediary services and the post-development of the water provision and liquid waste management” (DG Research-ΕΕ), entitled: «New tools of environmental politics and management”,  ISR Berlin

·         2005 May: Speech at the Conference “European Policies and Water’ Management”, entitled: «Eco Management Audit Scheme, Public Participation and the Water Framework Directive», Frankfurt

·         2005 October: Speech at the international conference “Environment – Culture and Peace: International Relations and Environment, The Cultural and Religious dimensions of sustainability”, (within the framework of the 60 years celebration from the establishment of the UN, entitled: “The need to reestablish the Economy–Environment Relation”, Delphi -Aliartos, Prefecture of Viotia.

·         2005 November: Speech at the workshop of the Department of Public Administration and of the Municipal of Trikeo: “Environmental protection and its contribution in the sustainable development”, entitled: “Environment Management and Local Governance”, Municipal of Trikeo

·         2005 November: Speech at a conference organized by EEDE and the Department of Public Administration, with the framework of the European Quality Week, “Principles, modern systems and techniques  for holistic quality in the Greek public and private administration”, entitled: “Environmental Management Systems in the Local Government and in Businesses”, EEDE, Athens

·         2006 May: Speech at the Workshop of the Department of Public Administration and of the Municipal of Nafpaktos “Environmental protection and its contribution to sustainable development”, entitled: “Environmental Management and Local Governance”, Municipal of Nafpaktos

·         2006 May: Speech at the International Conference on Energy & Environmental Systems, “Environmental management systems in the Greek Industry”, IASME/WSEAS, May 8-10, Halkida, Greece

·         2006 May: Speech in the 1st Scientific Conference “The Administration Science in the 21st Century: Trends, Development and Perspectives”, of the Technological Educational Institution of Athens, entitled: “Environmental management tools as empowering means of entrepreneurial competitiveness” ~ Ceremonies Amphitheater – 25 & 26 May

·         2007 May: Speech at the interstate workshop: “Entrepreneurship and Innovation: Interstate cooperations”, within the framework of ARTEMIS, Commercial and Industrial Chamber of Rhodes, Rhodes

·         2008 October: Speech at the XI EURA CONFERENCE, Milan, entitled “Social Networks as Trojan horses to challenge the dominance of hierarchy? Water governance arrangements in the urban area of Volos, Greece”, Milan, Italy, OCTOBER 9-11, 2008

·         2009 June: Speech at the International Conference “City Futures ’09”, EURA, in “Spatial – Sustainable Development, Knowledge and Innovation by the implementation of EMS in Greek urban areas”, Madrid, Spain, 04-06/06/2009.

·         2010 January: Speech at the Conference on “Governance of Natural Resources in a Multi-Level Context” –
Leipzig 2010, entitled: “Sustainable Development & Governance in the Greek tourism sector: Environmental policies, instruments for saving and managing the Natural Resources”, Leipzig, Germany, 23-26/01/2010

8. Foreign Languages

English (excellent), Italian (good)

9. Information Technology 

Very good knowledge of the following programs and software: 

Ÿ         WORD & EXCEL 

Ÿ         Econometrics and Statistical software ECONOMETRIC VIEW & SPSS for WINDOWS & MS-DOS 

Ÿ         Cartographical software ARC/INFO,  ARC-VIEW & MapInfo for WINDOWS 

Ÿ         Database management DBASE IV, MS-DOS 

Ÿ         Project management MICROSOFT-PROJECT for WINDOWS  

Ÿ         Network: Experienced user of ARIADNE, INTERNET, ECHO 

10. Scientific Activity  

Ÿ         Member of the Greek Chamber of Economists – Licensed practitioner

Ÿ         Member of the Association of Greek Regionalists

Ÿ         Certified trainer (National Accreditation Centre for Continuing Vocational Training)

Ÿ         Member of the International Association of Regional Sciences (ERSA)

Ÿ         Member of the Agencies Network for the promotion of environmental management systems in Greece (EMSNET)

11. Participation in Administrative Boards

Secretary of the Administrative Board of the Hellenic Association of Local Development and Governance (March 2010)

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

 

1.     Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο:                  Δημαδάμα Ζαφειρούλα

Υπηκοότητα:                                 Ελληνική

Οικογενειακή κατάσταση:      Έγγαμη, 1 παιδί 

 

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2010 : Γενική Διευθύντρια στο Διεθνές Κέντρο Μελετών για τον Εύξεινο Πόντο (ΔΙΚΕΜΕΠ)  

 1992-2010 : Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 • 3. Σπουδές Πτυχίο 1990-1994: Πτυχίο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, (Λίαν Καλώς) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

  1995-1997: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, (1995-1997), (Άριστα) 

  Τίτλος διπλωματικής εργασίας: “Περιβαλλοντική Διαχείριση και Έλεγχος” 

    

  Διδακτορική Διατριβή 

  1998-2002: Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, [Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, University of Bristol (UK), University of Darmstaad (Germany)]

  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:

  «Πολιτική και Διαχείριση Περιβάλλοντος. Η εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Ελλάδα»  (Άριστα, 10)

   

  4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

  4.1 Διδακτική Εμπειρία

  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

  ·         Εντεταλμένη διδασκαλίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (2004-2005 Εαρινό εξάμηνο), για το μάθημα «Πολιτικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικονομική Ανάπτυξη»

  ·         Εντεταλμένη διδασκαλίας στο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (2005-2006 Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο) για τα μαθήματα (συνδιδασκαλία), «Ερευνητική Μεθοδολογία», «Δικαιώματα του ανθρώπου και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», «Περιφερειακή πολιτική και Τοπική αυτοδιοίκηση». 

  ·         Εντεταλμένη διδασκαλίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (2005-2006 Εαρινό εξάμηνο), «Πολιτικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικονομική Ανάπτυξη»

  ·         Εντεταλμένη διδασκαλίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (2006-2007 Εαρινό εξάμηνο), «Πολιτικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικονομική Ανάπτυξη»

  ·         Εντεταλμένη διδασκαλίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (2007-2008 Εαρινό εξάμηνο), «Πολιτικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικονομική Ανάπτυξη»

  ·         Εντεταλμένη διδασκαλίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (2009-2010 Εαρινό εξάμηνο), «Πολιτικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικονομική Ανάπτυξη»

  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  ·         Εντεταλμένη διδασκαλίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (βαθμίδα λέκτορα), Κόρινθος (2008-2009 Χειμερινό εξάμηνο) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα «Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης». 

  ΤΕΙ Χαλκίδας

  ·         Εντεταλμένη διδασκαλίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (βαθμίδα επικ. καθηγητή), Χαλκίδα (2008-2009 Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα «Επιχείρηση, Κοινωνία, Περιβάλλον». 

  ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

  ·         Εντεταλμένη διδασκαλίας στο Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος (βαθμίδα επικ. καθηγητή), Ζάκυνθος (2006-2007 Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα «Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» και «Επιθεώρηση Περιβάλλοντος». 

  ·         Εντεταλμένη διδασκαλίας στο Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος (βαθμίδα επικ. καθηγητή), Ζάκυνθος (2007-2008 Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων». 

     

  5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  5.1 Μονογραφίες

  1. Δημαδάμα Ζ., (2008), Οικονομία, Ανάπτυξη, Περιβάλλον. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Παπαζήσης, Αθήνα

  5.2 Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους

  1. Gianakourou G., Getimis P., Dimadama Z., (2001), «The EMAS (and ISO14001) cases studies in Greece»,  in  Hubert Heinelt et. Al.,  (eds.), European Union Environment policy and New forms of Governance. A study of implementation of the environmental impact assessment directive and the EMAS regulation in three member states, Ashgate, UK, pp. 341-350

  2.     Getimis P., Gianakourou G., Dimadama Z., (2003), “EMAS in Greece”, in Hubert Heinelt/Randall Smith (eds.), Sustainability, innovation and participatory governance, Ashgate, UK, pp. 151-164

  3.     Getimis P., Dimadama Z., (2003), «Environmental Management and policies: The Greek case studies», in  Hubert Heinelt/Randall Smith (eds.), Sustainability, innovation and participatory governance, Ashgate, UK, pp. 165-204

  5.3.1 Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (υπό επεξεργασία)

  ·        Dimadama Z., (2009), ‘Ecological Modernization policies and Sustainable tourism: Hotel eco-management in Greece’

  5.4 Άρθρα σε Πρακτικά συνεδρίων στο Internet 

  1.     Δημαδάμα. Ζ., (2006), εισήγηση με τίτλο «Εργαλεία  περιβαλλοντικής διαχείρισης ως μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης», στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Επιστήμη της διοίκησης στον 21ο αιώνα: Τάσεις, Εξελίξεις και Προοπτικές», Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με τίτλο  Αμφιθέατρο Τελετών – ΤΕΙ Αθηνών

   

  5.5 Λοιπές Δημοσιεύσεις

  1.     Δημαδάμα Ζ., (1998), «Περιβαλλοντική Πολιτική: Νέα Συστήματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης και Ελέγχου»  ΤΟΠΟΣ, τ. 15/98, σελ. 154-159

  2.     Δημαδάμα Ζ., (2002), «Πολιτική και Διαχείριση Περιβάλλοντος. Η εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Ελλάδα», ΤΟΠΟΣ, τ. 18-19, σελ. 265-272

  3.     Δημαδάμα Ζ., (2004),  Τα νέα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής και ο ρόλος της παραδοσιακής κανονιστικής νομοθεσίας, , Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών-ΕΚΠΕ, Χρόνος 4ος, Τεύχος Ε’-Στ’, σελ. 19-21

  4.     “Τα νέα Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ο μονόδρομος της Περιβαλλοντικής Ολοκλήρωσης”, Επιστημονικό Marketing , Αφιέρωμα του Μήνα 06-2009, http://www.morax.gr/article_show.php?article_id=3340 

  5.6 Λοιπή Δραστηριότητα

  1.     Φάκελος Σημειώσεων για το μάθημα «Πολιτικές διαχείρισης περιβάλλοντος και οικονομική ανάπτυξη», ΜΠΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (για τα έτη 2005-2008)

  2.     Φάκελος Σημειώσεων για το μάθημα «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (για τα έτη 2006-2008)

  3.     Φάκελος Σημειώσεων για το μάθημα «Επιθεώρηση Περιβάλλοντος» ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (για τα έτη 2006-2008)

  4.     Φάκελος Σημειώσεων για το μάθημα «Επιχείρηση-Κοινωνία-Περιβάλλον», ΤΕΙ Χαλκίδας (για το έτος 2008-2009)

   

  6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  1992-1995: Συνεργάτης του Εργαστηρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

  1999- σήμερα: Εξωτερική επιστημονική συνεργάτης  στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνων Πόρων του Παντείου Πανεπιστημίου. 

  6.1  Επιστημονική συνεργάτης και βασική ερευνήτρια σε ερευνητικά προγράμματα   

  ·         1993: Συμμετοχή ως ερευνήτρια στη μελέτη του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Μελέτη Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 

  ·         1994 : Συμμετοχή ως ερευνήτρια στη μελέτη του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Μελέτη Ανάπτυξης Λαυρίου» 

  ·         1994 : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμων Κερατσινίου και Δραπετσώνας» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «URBAN«, 

  ·         Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1994 : Συμμετοχή ως επιστημονική συνεργάτης στη μελέτη με θέμα «Κατευθύνσεις και Πλαίσιο Προδιαγραφών για Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ENVIREG)», Τελική έκθεση 

  ·         Ιανουάριος 1995-Σεπτέμβριος 1998 : Επιστημονική συνεργάτης προγράμματος Leonardo Da Vinci με τίτλο: ’Δημιουργία Καινοτομικού Υλικού Εκπαίδευσης για την Κατάρτιση Υπευθύνων Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κατάρτισης (cd-rom, multimedia)με θέμα την Βιώσιμη Ανάπτυξη’’ 

  ·         Ιούνιος 1997-Ιούνιος 1999: Επιστημονική συνεργάτης στη διακρατική μελέτη με τίτλο: «Συγκριτική Ανάλυση της εφαρμογής των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) στην Ελλάδα, Γερμανία και Μ. Βρετανία», Volkswagen Stiftung, Γερμανία. 

  ·         Ιούνιος 1995-Δεκέμβριος 1998 : Eεπιστημονική συνεργάτης προγράμματος Adapt με τίτλο: “Πρόβλεψη Κρίσης Σε Αγορές Εργασίας (ALARM)” 

  ·         Δεκέμβριος 1999-Ιούνιος 2001: Συμμετοχή με το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνων Πόρων του Παντείου Πανεπιστημίου στο δίκτυο 16 φορέων για την Προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Ελλάδα «EMSNET«, (ΓΓΕΤ). 

  ·         Ιανουάριος 2000-Δεκέμβριος 2001: Επιστημονική συνεργάτης στη διακρατική έρευνα του IAΠΑΔ με τίτλο: «Achieving sustainable and innovative policies through participatory governancethe case of EMAS and the water management», DG Research. 

  ·         Μάρτιος 2001-Ιούνιος 2001: Επιστημονική συνεργάτης στη έρευνα του ΙΑΠΑΔ με τίτλο: «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: Διαχείριση και Διάθεση απορριμάτων στο Ν. Αττικής», ΥΠΕΧΩΔΕ 

  ·         Μάρτιος 2002-Ιούνιος 2002: Επιστημονική συνεργάτης στη έρευνα του ΙΑΠΑΔ με τίτλο: «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση:Ανάπτυξη παραλιακού μετώπου του Σαρωνικού. Νομός Αττικής », ΥΠΕΧΩΔΕ 

  ·         Οκτώβριος 2001-Οκτώβριος 2003: Επιστημονική συνεργάτης στην έρευνα «The EU Enlargement and Multilevel Governance in European regional and Environment Policies«, (ADAPT), DG Research. 

  ·         Μάιος 2003-Αύγουστος 2006: ESTIA-SPOSE-Ευρωπαϊκός χώρος. «Δείκτες χωρικής ανάπτυξης και δράσης για ένα Παρατηρητήριο Χωρικής Ανάπτυξης στη ΝΑ Ευρώπη», (Intereg DG Region) 

  ·         Νοέμβριος 2003-Ιούλιος 2005: INTERMEDIARIES-Νέες ενδιάμεσες υπηρεσίες και η μετεξέλιξη των αστικών συστημάτων παροχής νερού και διαχείρισης υγρών αποβλήτων (DG Research-ΕΕ). 

  ·         2006-2008: Επιστημονική συνεργάτης στη έρευνα του ΙΑΠΑΔ με τίτλο: «Governance for Sustainability, GFORS” (Αειφόρος Ανάπτυξη & Διακυβέρνηση», DG Research/EU. 

  ·         2006-2008: Επιστημονική συνεργάτης στη έρευνα του ΙΑΠΑΔ με τίτλο: Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, «Σύγχρονη Πύλη πρόσβασης στην απασχόληση στο Θριάσειο Πεδίο». 

  ·         2006-2008: Επιστημονική συνεργάτης (εσωτερική αξιολογήτρια)  στη έρευνα του ΙΑΠΑΔ με τίτλο: «Achieving Reinforcement of Training of employees and Managing of Innovation in South East Europe» («Ενδυνάμωση της κατάρτισης των εργαζομένων και της διαχείρισης της καινοτομίας στην ΝΑ Ευρώπη»), DG Enlargement, EU 

  ·         2008-2009: Επιστημονική συνεργάτης στη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) με τίτλο “Συγκριτική επισκόπηση του θεσμού του δημοτικού συμβουλίου στις χώρες τις Ευρώπης (ΚΕΔΚΕ)” (αν. καθηγ. Ν. Χλέπας), ΙΤΑ 

  ·         2008-2010: Επιστημονική συνεργάτης στη μελέτη με τίτλο “Αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κυπριακής Δημοκρατίας”, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΕΚΔΔΑ 

  6.2  Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια  

  ·         1995-1997 : Εισηγήτρια σε τριμηνιαία σεμινάριο με θέμα “Καινοτομικό Πρόγραμμα  στη χρήση G.I.S.” του Κ.Ε.Κ. του Παντείου Πανεπιστημίου (χρήση του πακέτου Arc/Info και MS-DOS ver 6.2, dbase IV, EXCEL ver 5.0, WORD for WINDOWS ver 2.0 & ver 6.0.). 

  ·         Μάρτιος 1999-Απρίλιος 1999: Βασική εισηγήτρια στο σεμινάριο με θέμα “Περιβαλλοντικό Management ”  (Κ.Ε.Κ. Παντείου Πανεπιστημίου) 

  ·         Ιανουάριος 2000-Μάρτιος 2000:          Εισηγήτρια σε τριμηνιαία σεμινάρια με θέμα “Συστήματα Αντιρρύπανσης στη βιομηχανία ” (Κ.Ε.Κ. Παντείου Πανεπιστημίου) 

  ·         Οκτώβριος 2000-Νοέμβριος 2000: Εισηγήτρια στο σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση αποβλήτων-Ανακύκλωση υλικών» (Κ.Ε.Κ. Παντείου Πανεπιστημίου) 

  ·         Απρίλιος 2000-Ιούλιος 2000: Εισηγήτρια στο σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων και απορριμμάτων» (Κ.Ε.Κ. Παντείου Πανεπιστημίου) 

  ·         Απρίλιος 2000-Ιούλιος 2000:     Εισηγήτρια σε τριμηνιαία σεμινάρια με θέμα “Συστήματα Αντιρρύπανσης στη βιομηχανία για την προστασία του περιβάλλοντος στα μεγάλα αστικά κέντρα” (Κ.Ε.Κ. Παντείου Πανεπιστημίου) 

  Τα θεματικά αντικείμενα που διδάχθηκαν στα ανωτέρω σεμινάρια (1999-2000) ήταν: 

  o        Οικολογικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

  o        Εφαρμογή και εκτίμηση εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος στη βιομηχανία 

  o        Πολιτική και Διαχείριση Περιβάλλοντος 

  o        Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS, ISO14000) 

  7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  ·         2000 Δεκέμβριος: Εισήγηση σε ημερίδα-σεμινάριο για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης,  στα πλαίσια του δικτύου «Υποστήριξης και Προώθησης των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης» σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με τίτλο: «Εκτίμηση της εφαρμογής των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μέθοδοι και Πρακτικές», (Πάντειο Πανεπιστήμιο).

  ·         2001 Απρίλιος: Εισήγηση σε ημερίδα-σεμινάριο για φοιτητές του Παν/μιου Θεσσαλίας και στελεχών της περιφέρειας  στα πλαίσια του δικτύου «Υποστήριξης και Προώθησης των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης» με θέμα: «Εκτίμηση της εφαρμογής των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην περιφέρεια. Μέθοδοι και Πρακτικές», (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

  ·         2001 Ιούνιος: Εισήγηση σε ημερίδα-workshop «Achieving sustainable and innovative policies through participatory governance in a multi-level context (water management and environmental management systems (EMAS)” με τίτλο: «Η ανάπτυξη των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Συγκριτική ανάλυση της εφαρμογής των συστημάτων σε Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία», University of Bristol, UK

  ·         2003 Φεβρουάριος: Εισήγηση στην Επιστημονική Διακρατική Ημερίδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Adapt), DG Research «The EU Enlargement and Multilevel Governance in European regional and Environment Policies», με τίτλο, «Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική διαχείριση«, Βρυξέλλες

  ·         2004 Ιούλιος: Εισήγηση στη Διακρατική Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος ESTIA-SPOSE-Ευρωπαϊκός χώρος. Δείκτες χωρικής ανάπτυξης και δράσης για ένα Παρατηρητήριο Χωρικής Ανάπτυξης στη ΝΑ Ευρώπη (Intereg DG Region), με τίτλο «Περιβαλλοντικές Πολιτικές στην ΝΑ Ευρώπη», Θεσ/νικη

  ·         2004 Δεκέμβριος: Εισήγηση σε Διακρατική Ημερίδα στο πλαίσιο του INTERMEDIARIES-Νέες ενδιάμεσες υπηρεσίες και η μετεξέλιξη των αστικών συστημάτων παροχής νερού και διαχείρισης υγρών αποβλήτων (DG Research-ΕΕ),  με τίτλο «Νέα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης»,  ISR Berlin

  ·         2005 Μάιος: Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα & Δ. Ζήκος, στο συνέδριο ‘European Policies and Water’ managementμε τίτλο «Eco Management Audit Scheme, Public Participation and the Water Framework Directive», Φραγκφούρτη

  ·         2005 Οκτώβριος: Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα, στο Διεθνές Συνέδριο ‘Περιβάλλον-Πολιτισμός και Ειρήνη: Διεθνείς Σχέσεις και Περιβάλλον, Η πολιτισμική και Θρησκευτική διάσταη της Αειφορίας’, (στα πλαίσια του εορτασμού των 60 χρόνων απο την ίδρυση του ΟΗΕ, με τίτλο «Αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της σχέσης Οικονομίας και Περιβάλλοντος», Δελφοί-Αλίαρτος, Στείρι Βοιωτίας

  ·         2005 Νοέμβριος: Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα, στην Ημερίδα του Τμ. Δημόσιας Διοίκησης  και του Δήμου Τρικκαίων ‘Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Τοπική Αυτοδιοίκηση «, Δήμος Τρικκαίου

  ·         2005 Νοέμβριος: Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα, στο Συνέδριο της ΕΕΔΕ και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας της ΕΕΔΕ με θέμα ‘Αρχές, σύγχρονα συστήματα και τχνικές της ολικής ποιότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα’, με τίτλο «Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις Επιχειρήσεις», Αμφ. ΕΕΔΕ, Αθήνα

  ·         2006 Μάιος: Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα, στην Ημερίδα του Τμ. Δημόσιας Διοίκησης  και του Δήμου Ναυπάκτου ‘Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τίτλο «Πολιτικές Περιβάλλοντος και  Τοπική Αυτοδιοίκηση «, Δήμος Ναυπάκτου

  ·         2006 Μάιος: Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα, στο International Conference on Energy & Environmental Systems, Environmental management systems in Greek Industry, IASME/WSEAS, May 8-10, Chalkida, Greece

  ·         2006 Μάιος: Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα, στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Επιστήμη της διοίκησης στον 21ο αιώνα: Τάσεις, Εξελίξεις και Προοπτικές», Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με τίτλο «Εργαλεία  περιβαλλοντικής διαχείρισης ως μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης», Αμφιθέατρο Τελετών – ΤΕΙ Αθηνών , 25 & 26 Μαΐου

  ·         2007 Μάιος: Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα, στη διακριτική Ημερίδα με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία: Διακρατικές συνεργασίες», στα πλαίσια του Προγράμματος ARTEMIS, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρόδου, Ρόδος.

  ·         2008  Οκτώβριος: Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα και Δ. Ζήκου στο  XI EURA CONFERENCE, Milan, με τίτλο ‘Social Networks as Trojan horses to challenge the dominance of hierarchy? Water governance arrangements in the urban area of Volos, Greece΄, Milan, Italy, OCTOBER 9-11, 2008

  ·         2009 Ιούνιος Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα στο International Conference “City Futures ’09”, EURA, στο “Spatial – Sustainable Development, Knowledge and Innovation by the implementation of EMS in Greek urban areas”, Madrid, Spain, 04-06/06/2009.

  ·         2010 Ιανουάριος Εισήγηση Ζ. Δημαδάμα στο Conference on Governance of Natural Resources in a Multi-Level Context –
  Leipzig 2010 με θέμα “Sustainable Development & Governance in Greek tourism sector: Environmental policies, instruments for saving and managing the Natural Resources”,  Leipzig, Germany, 23-26/01/2010

  8. Ξένες Γλώσσες

  Αγγλικά  άριστα (Proficiency), Ιταλικά, Γαλλικά καλά

  9. Γνώσεις Η/Υ 

  Πολύ καλή γνώση και χειρισμό Η/Υ των εξής προγραμμάτων και λογισμικών πακέτων: 

  Ÿ         Επεξεργαστών κειμένου και πινάκων WORD  & EXCEL 

  Ÿ         Οικονομετρικών και στατιστικών προγραμμάτων ECONOMETRIC VIEW & SPSS for WINDOWS & MS-DOS 

  Ÿ         Χαρτογραφικά πακέτα ARC/INFO,  ARC-VIEW & MapInfo for WINDOWS 

  Ÿ         Βάσεις δεδομένων DBASE IV, MS-DOS 

  Ÿ         Διαχείρισης έργου MICROSOFT-PROJECT for WINDOWS  

  Ÿ         Δίκτυα: Εμπειρία στα Δίκτυα ARIADNE, INTERNET, ECHO 

  10. Επιστημονική Δραστηριότητα 

  Ÿ         Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος (ΟΕΕ)

  Ÿ         Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ)

  Ÿ         Πιστοποιημένη εκπαιδευτής (μητρώου επιστημόνων)  ΕΚΕΠΙΣ

  Ÿ         Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA)

  Ÿ         Μέλος του Δικτύου φορέων για την Προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Ελλάδα «EMSNET»

  11. Συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια

  Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο της  ΕΕΤΑΑ (Μάρτιος 2010) 

 _______________________________________________


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Αρέσει σε %d bloggers: